Kulttuurialan kolmannen ja neljännen sektorin rooli

Kulttuurialan kolmannen ja neljännen sektorin rooli -selvitys kartoittaa kulttuurialan kolmannen ja neljännen sektorin nykytilaa paikallisen ja alueellisen kehittämisen näkökulmasta sekä arvioi kolmatta ja neljättä sektoria koskevia muutostekijöitä. Hanke toteutetaan konsortiona, johon kuuluvat Turun yliopisto ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. Turun yliopisto on hankkeen päätoteuttaja ja vastaa hankkeen toiminnan toteutumisesta. Cupore toteuttaa kaksi kyselyä, toisen kaikille Manner-Suomen kuntien kulttuuritoiminnasta vastaaville henkilöille ja toisen valtakunnallisesti toimiville kolmannen sektorin edustajille.

 

 

 

Vappu Renko
Vappu Renko Tutkija, VTM, FM

+358 50 566 0360 Tutkijaprofiili »

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Erikoistutkija

+358 50 326 8014 Tutkijaprofiili »