Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen

Taiteen ja kulttuurin kärkihankkeen toimeenpanon seuranta

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on tilannut Cuporelta kärkihankkeen toteuttamista tukevan ja sen vaikuttavuuden seurannan. Kärkihanke toteutetaan vuosina 2016–2018.

Pääministeri Sipilän hallituksen taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta korostavan kärkihankkeen yksi toimenpide tähtää prosenttitaiteen periaatteen laajentamiseen. Prosenttiperiaate tarkoittaa taidehankintojen rahoitusmallia, jossa noin prosentti rakentamisen kustannuksista sijoitetaan taiteeseen. Prosenttiperiaatteen laajentamisen tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja siten edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia.

Kärkihankkeella pyritään vaikuttamaan taiteen ja kulttuuripalvelujen vakiintumiseen osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Tavoitteena on luoda nykyisen prosenttiperiaatteen rinnalle uusi toimintapa, jolla voidaan sujuvoittaa taide- ja kulttuurisisältöisten hyvinvointipalvelujen hankintaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Toimenpiteeseen osoitetulla määrärahalla tuetaan kuntia ja kuntayhtymiä tai muita toimijoita olemassa olevien hyvien käytäntöjen tai uusien toimintatapojen kehittämisessä sekä toteutetaan ohjattuja kokeiluja uusien toimintamallien testaamiseksi.

Hankkeen tutkijoina toimivat Olli Jakonen ja Emmi Lahtinen. Jutta Virolainen työskenteli hankkeessa elokuuhun 2017 saakka.

Lisätietoa kärkihankkeesta löytyy OKM:n verkkosivuilta.

Lisää » Vähemmän »
Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTM

+358 50 305 3414 Tutkijaprofiili »

Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen Tutkija FM, TaM

+358 50 556 0414 Tutkijaprofiili »

Marjo Mäenpää
Marjo Mäenpää johtaja, FT

+358 50 586 0414 Tutkijaprofiili »

Jutta Virolainen
Jutta Virolainen Projektipäällikkö

Tutkijaprofiili »