Taiken toiminta-avustusten arviointi taiteen alojen yhteisöille

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore arvioi Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) eri taiteenalojen yhteisöille jatkuvaan toimintaan myöntämiä toiminta-avustuksia. Arvioinnin kohteena ovat vuosina 2013 – 2016/2017 tehdyt myönnöt. Hanke aloitetaan syksyllä 2017 ja toteutetaan pääosin vuosien 2018 ja 2019 aikana. Hankkeen loppuraportti julkaistaan vuonna 2020.

Hankkeessa kartoitetaan toiminta-avustusten haku- ja myöntöprosesseja sekä arvioidaan avustusten vaikuttavuutta toimijakentän ja taiteenalojen näkökulmista. Arvioinnin perusteella tehdään ehdotuksia muun muassa Taiken toiminta-avustusten myöntö- ja seurantatarpeisiin soveltuvista indikaattoreista sekä niihin liittyvistä tiedontuotantotarpeista.

Taiken toiminta-avustusten arviointi on samalla osa myös laajempaa OKM:n ja Taiken valtionavustuspolitiikan uudistus- ja kehittämistyötä. Tässä tavoitteena ovat muun muassa strategisuuden lisääminen, hakuilmoitusten ja hakumenettelyjen kehittäminen sekä vaikuttavuuden ja sen seurannan parantaminen. Hankkeessa käytetään soveltuvin osin arvioinnin vertailuaineistona myös OKM:n myöntämiä taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toiminta-avustuksia.

Cuporessa hankkeen parissa työskentelevät tutkijat Olli Jakonen, Sari Karttunen ja Sakarias Sokka.

Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTM

+358 50 305 3414 Tutkijaprofiili »

Sari Karttunen
Sari Karttunen Erikoistutkija

+358 50 327 1414 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »