Taiteen toimintaympäristö

Cupore on solminut Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) kanssa sopimuksen Taiken toimintaa palvelevan tiedon tuottamisesta. Osana yhteistyötä Taiken kanssa Cupore seuraa taiteen toimintaympäristön kehittymistä. Vuonna 2015 toteutettiin pilottitutkimuksena Taike-barometri Taiken ja Cuporen yhdessä sopimassa muodossa. Lisäksi vuonna 2015 tuotettiin tietoa taiteilijoiden lukumäärän kehittymisestä, taiteilijakoulutuksesta ja taiteilijoiden työmarkkina-asemasta.

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Erikoistutkija

+358 50 463 5575 Tutkijaprofiili »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Erikoistutkija, YTT, FM

+358 50 387 2728 Tutkijaprofiili »