Avaus

Ulkomaalaissyntyisten taide- ja kulttuurialan ammattilaisten asema Suomessa

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore toteutti vuosina 2017–2020 tutkimuksen ulkomaalaissyntyisten taide- ja kulttuurialan ammattilaisten asemasta suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä. Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi valtionosuusjärjestelmän piiriin kuuluvin museoiden, teattereiden ja orkestereiden, kansallisten taide- ja kulttuurilaitosten sekä lähemmin Suomen kansallismuseon, Turun kaupunginteatterin, Kuopion kaupunginorkesterin sekä Taiteen edistämiskeskuksen käytäntöjä. Tutkimusaineisto koostui kahdesta kyselystä sekä taide- ja kulttuurilaitosten ja Taiken henkilökunnan haastatteluista. Tämä raportti kokoaa yhteen tutkimuksen tulokset.

Cuporen tutkimus oli osa laajempaa Kulttuuria kaikille -palvelun ja Globe Art Point ry:n kanssa vuosina 2017–2019 yhteistyössä toteutettua hanketta Avaus. Toimijaksi suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä. Hankkeen tavoitteena oli tarkastella ja tukea muualta Suomeen muuttaneiden taide- ja kulttuurialan ammattilaisten työskentelymahdollisuuksia.

Keskeisiä tuloksia

  • Suomalaisen taide- ja kulttuurikentän rakenteet ja käytännöt eivät kaikilta osin tue yhdenvertaisia työskentelymahdollisuuksia.
  • Useimmille ulkomaalaissyntyisille etenkin suomen kieli aiheuttaa suuria ongelmia.
  • Taide- ja kulttuurilaitosten johtajat mieltävät kulttuurisen moninaisuuden työyhteisön voimavaraksi, mutta asia huomioidaan kuitenkin vain harvoin henkilöstöhallinnossa tai organisaation kehittämisessä.
  • Taide- ja kulttuurilaitoksissa ja Taikessa kulttuuriseen moninaisuuteen suhtaudutaan pääsääntöisesti positiivisesti, mutta sen vähäistä näkymistä henkilökunnassa ja toiminnan sisällöissä perusteellaan etenkin rahoituksen ja resurssien puutteella. Kaikissa laitoksissa ei myöskään ole riittävää osaamista asian riittävään huomioimiseen.
  • Epäluottamusta ja ennakkoluuloja esiintyy taide- ja kulttuurikentällä puolin ja toisin. Yksittäiset tapaukset johtavat usein yleistyksiin. Aineiston perusteella tarvitaan yhteistyötä, kohtaamisia, avoimuutta ja toisten kunnioitusta.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat