EspooCult- faktablad 2: Kultur och tvärsektoriellt samarbete

Cupore faktablad 5

EspooCult -faktablad utreder hur tvärsektoriellt samarbete förverkligas I Esbo stad.

I undersökningen EspooCult intervjuades personal och tjänstemän inom olika verksamhetsområden vid Esbo stad samt undersöktes strategiska och administrativa dokument.

Tväsektoriella utvecklingsprogram är ett centralt verktyg för samarbetet inom staden. Undersökningen visar att i arbetet för de anställda inom staden är programmen avlägsna från vardagen och målen. Det finns varken tid eller resurser för tvärsektoriellt samarbete vid sidan av basverksamheten. Utifrån intervjuerna i undersökningen kan en enskild person förhindra eller främja byggandet av samarbete och förtroende. Dessutom har de anställda ofta en mycket etablerad uppfattning om innehållen i och begränsningarna för det egna arbetet. Detta försvårar anammandet av nya verksamhetsmodeller.

Undersökningen visar att främjandet av det tvärsektoriellt samarbetet kräver bland annat nya nätverksliknande strukturer och verksamhetssätt, olika finansieringsinstrument, kompetens inom strategisk utveckling, att lokaler öppnas för gemensam användning, dialog och att olika intressegrupper och invånarna involveras i processerna.

Hankkeen tutkijat