Suomi on festivaalien ja kulttuuritapahtumien maa. Erilaisia taidefestivaaleja järjestetään ympäri maata etenkin kesäaikaan; suurimmissa kaupungeissa festivaalitarjontaa on ympäri vuoden. Festivaalit ovat ikiaikainen ilmiö, mutta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana erilaisia taide- ja kulttuuritapahtumia säännöllisesti järjestettävistä festivaaleista monenkirjaviin pop up -tapahtumiin on syntynyt yhä kiihtyvään tahtiin. Tätä kansainvälistä, Suomessa hyvin havaittavaa ilmiötä kutsutaan kulttuurielämän festivalisaatioksi.

Vaikka festivaalit ovat väliaikaisia luonteeltaan, toistuvina tapahtumina – ja usein myös pysyvinä organisaatioina – niillä on tärkeä rooli oman taiteenalansa ekosysteemissä. Kulttuurilaitosten ja -festivaalien välillä on monenlaista yhteistyötä. Taiteilijoille festivaalit ovat tärkeitä työskentely-, verkottumis- ja oppimisympäristöjä. Kulttuurin harrastajille ne antavat monia muita kulttuurin kuluttamisen muotoja laajemmat mahdollisuudet osallistumiseen ja yhteisöllisyyden kokemukseen. Suomalaiset käyvätkin tapahtumissa ahkeraan ja suhtautuvat niihin pääosin positiivisesti. Elämysyhteiskunnassa festivaalit ovat keskeisiä elämysten lähteitä.

Festivaalien Suomi -artikkelikokoelmassa luodaan katsaus monimuotoiseen suomalaiseen taidefestivaalikenttään sekä avataan lukuisten esimerkkien kautta sen kehittymistä ja kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista merkitystä. Samalla festivaalit asetetaan taide- ja kulttuuripoliittiseen, alueelliseen ja kansainväliseen kontekstiinsa.

Keskeiseen rooliin nousevat festivaalien mahdollistamat lukuisat erilaiset kohtaamiset – taiteilijoiden ja yleisön, eritaustaisten ihmisten, eri taiteen lajien, taidemaailman ja muiden alojen, kulttuurin ja bisneksen – sekä se kehitystyö, minkä nämä erilaiset kohtaamiset tekevät mahdolliseksi.

Kirjan 32 artikkelin kirjoittajat ovat festivaalitutkijoita ja kentän toimijoita. Artikkelikokoelman toimittaja Satu Silvanto (CUPORE) on aiemmin vastannut mm. Festivaalien Helsinki -kirjahankkeesta sekä osallistunut European Festival Research Projectiin. Jälkisanat on kirjoittanut mm. World Festivals in Focus -kokoelman toimittanut Jennie Jordan.

Kirjan julkaisee Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE. Hanketta ovat tukeneet opetus- ja kulttuuriministeriö, Helsingin kaupungin tietokeskus sekä Ticketmaster Suomi.

Festivaalien Suomea myy Unigrafian verkkokauppa http://shop.unigrafia.fi/, ovh 35 euroa.

Satu Silvanto (toim.) (2016). Festivaalien Suomi. Cuporen julkaisuja 29. Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö. ISBN 978-952-7200-14-8 (nid.), ISSN 1795-1739

Oikaisu: Kahdesta painoksessa käytetystä kuvasta ovat jääneet pois valokuvaajan tiedot. Kuvat sivuilla 51 ja 54 on ottanut Pekka Mäkinen.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat