KLEROT I: Taide- ja kulttuurialojen elinkeinorakenteen muutos ja lähitulevaisuuden osaamistarpeet

Cupore toteutti vuosina 2003–2005 ESR- rahoitteisen laajan ennakointihankkeen, joka eritteli kulttuurin ja liikunnan elinkeinorakenteen muutoksia ja paikansi niistä johtuvia ammattiryhmien uusia osaamistarpeita. Tämä julkaisu raportoi hankkeen kulttuurisektorille kohdentuneiden analyysien tulokset ja osaamistarve-ennakoinnit.

Tutkimuksen keskeisemmät tulokset perustuvat delfoi-tyyppiseen internet-välitteiseen asiantuntijakyselyyn. Tulevaisuuden ennakoinneissa päädytään siihen, että kulttuurisektorin tuleva kehitys ja kasvu tulevat riippumaan luovien ydinalueiden ammattitoiminnan uudistumisesta.

Yleisesti asiantuntijat katsovat, että uusia taitoja, kuten liike- ja yritystalouden tuntemus, mainonta ja markkinointi, sopimusoikeus ja sopimuskäytännöt, yleisöanalyysit ja kansainvälistymistaidot, tarvitaan. uudet osaamistarpeet kuitenkin vaihtelevat suurestikin kulttuurisektorin eri osa-alueita koskevissa arvioissa. Näitä taitoja tuottavan koulutuksen sijoittaminen osaksi vakiintuneita koulutusohjelmia nähdään kuitenkin vaikeana.

Tutkimuksen tilastolliset analyysit paikantavat muutoksia, joita viime vuosikymmenellä ja vuosituhannen käänteessä tapahtui kulttuurisektorin luovien ydinalueiden ja näihin liittyvien kulttuuripalveluiden ja kulttuuriteollisuuden eri toimialojen ammattiryhmissä. Kulttuurisen työvoiman määrällisten muutosten lisäksi analyysit kohdentuvat muutoksiin, joita on tapahtumassa kulttuurisektorin eri ammattiryhmien koulutus- ja palkkatasossa, yrittäjäsuuntautuneisuudessa ja sijoittumisessa eri työantajasektoreille.

Tutkimuksessa eritellään myös eri ammattiryhmien kehityssuuntia sukupuolten tasa-arvon, käynnissä olevien ikääntymisprosessien ja alueellisen jakaantumisen suhteen. Näitä tilastoanalyysejä täydennetään kulttuurisektorin koulutusjärjestelmien toimivuuden, opiskelija- ja tutkintomäärien ja työmarkkinatilanteen analyyseilla.

ISBN 952-5573-11-7 (nid.) ISBN 952-5573-15-X (PDF) ISSN 1795-1739

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat