Lähiöt kulttuuriosallistumisen paikkoina – Tapauskohteena kaksi lähiötä Jyväskylässä

Cuporen tietokortteja 9

Kulttuuri on osa ihmisten arkea. Kulttuuritoiminta on useille ihmisille elämäntapa ja kulttuuritoimintaan osallistuminen merkityksellistä vapaa-aikaa. Joka viidennen suomalaisen arki rakentuu ja tapahtuu lähiöissä. Ne ovatkin osallisuuden ja osallistumisen kannalta merkittäviä paikkoja.

Osallistumisen ja osallisuuden edistäminen on nykyisin tärkeä tavoite julkisen hallinnon toiminnassa. Myös kulttuuripolitiikan keinoin on pyritty helpottamaan osallistumista kulttuuripalveluihin- ja toimintaan.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat