Likabehandling och tillgänglighet inom kulturpolitiken i Finland

Cupore-faktablad 3.

Tillgänglighet innebär att man beaktar människors olika behov och främjar likabehandling. Likabehandling innebär att alla människor är jämlika oberoende av sina egenskaper. Tillgänglighet inom konst och kultur innebär att alla har lika rättigheter och möjligheter att utvecklas, använda konst- och kulturtjänster samt delta i konst- och kulturlivet, även genom ett eget skapande och som professionell. Diskrimineringslagen förpliktigar till åtgärder som främjar tillgänglighet.

Ruotsinkielinen käännös tietokortista Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus kulttuuripolitiikassa. Käännös: Teo Ijäs.

Hankkeen tutkijat