Moninaisuus taiteen ja kulttuurin alalla. Seurantatiedon kehittäminen.

Cuporen tietokortteja 5

Taide- ja kulttuurialan moninaisuutta seurataan säännöllisesti useissa maissa. Lähtökohtana on toiminut tarve tehdä näkyväksi ja tukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Seurantaa harjoittavat kulttuuriministeriöt, taideneuvostot ja muut julkista kulttuuripolitiikkaa toteuttavat ja rahoitusta myöntävät tahot sekä alan omat järjestöt. Ne nojaavat tilastoviranomaisten tuottamiin tietoihin ja omaan tiedontuotantoonsa.

Suomessa taide- ja kulttuurialan tilastoja tuotetaan rekisterien ja tiedonkeruiden pohjalta. Tasa-arvon ja moninaisuuden näkökulmia tunnistetaan aineistoissa ja analyyseissä vaihtelevasti ja epäyhtenäisesti. Tässä tietokortissa kuvataan taide- ja kulttuurialan moninaisuuden seurannan ja tiedontuotannon kehittämistarpeita ja edellytyksiä.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat