Museovirasto: Kestävä matkailu maailmanperintökohteissa

Kestävä matkailu maailmanperintökohteissa -selvityksessä tavoitteena on tarkastella kestävän matkailun hyviä käytäntöjä, mahdollisuuksia, haasteita sekä kehittämistarpeita Suomessa sijaitsevissa maailmanperintökohteissa. Tutkimuksessa keskitytään maailmanperintökohteista kulttuuriperintökohteisiin, minkä vuoksi Merenkurkun saaristo ei ole tutkimuksessa mukana omana
osionaan.

Kohteiden nykytilan, vahvuuksien, haasteiden ja kehittämistarpeiden kartoituksen lisäksi selvityksessä pyritään löytämään maailmanperintökohteissa havaittuihin haasteisiin ja kehittämiskohteisiin erityisesti sellaisia ratkaisuja ja jatkotoimenpiteitä, joihin voidaan vaikuttaa julkisen hallinnon keinoin sekä kansallisesti että paikallisesti. Nämä voivat liittyä esimerkiksi rahoitukseen
(esim. valtionavustusten kohdentaminen), ohjaukseen, tiedon jakamiseen, sidosryhmätyöhön ja strategiseen kehittämiseen.

Selvityksessä huomioidaan kestävyyden ekologiset, kulttuuriset, sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet. Selvitys toteutettiin Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa keväällä 2023. Selvityksen toteuttivat Cuporen erikoistutkija Anna Kanerva sekä tutkimusavustaja Heljä Valkama. Myös Cuporen johtaja Marjo Mäenpää osallistui selvityksen suunnitteluun, aineistonkeruuseen ja loppuraportin toimittamiseen. Selvitys toteutettiin Museoviraston rahoituksella. Selvitys on luettavissa PDF-muodossa Museoviraston verkkosivuilla:

 

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat