Oulu2026 – kohti Euroopan kulttuuri­pääkaupunki­vuotta

Lähtötilanne arviointiin vuonna 2022

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore tutkii ja arvioi Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuotta. Tässä raportissa esitetään vuotta 2022 kuvaava lähtötilanne seurantaan ja arviointiin Oulu2026-alueella.

Lähtötilanteen raportointi perustuu indikaattoreihin eli tunnuslukuihin, joiden kautta voidaan kuvata jatkossa kulttuuripääkaupunkitoiminnan toteutuksen myötä syntyviä muutoksia. Indikaattorit on muodostettu yhteistyössä Oulu2026:n toteutuksesta vastaavan Oulun kulttuurisäätiön kanssa ja ne pohjautuvat Euroopan Unioinin ohjeistuksiin. Indikaattorit ja niiden valinta kuvataan tarkemmin johdannossa.

Lähtötilanteessa Oulu2026-toimintaa ei ole vielä kattavasti toteutunut. Siksi lähtötilanteen raportointi nojaa etenkin Oulun kaupungin laatimaan hakukirjaan (bid book) 2, jonka perusteella Oulu2026 valittiin kulttuuripääkaupungiksi. Hakukirjassa kuvataan Oulu2026-toiminnan keskeiset tavoitteet, joihin myös indikaattoreiden valinta perustuu.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat