Suomen Kuntaliitto: Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006. Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen tuloksista.

Suomen Kuntaliitto

Vuonna 2007 Suomen Kuntaliitto toteutti yhteistyössä kuntien kanssa kuntien kulttuuritoiminnan tiedonkeruun pilottihankkeen. Sen tarkoituksena oli selvittää kuntien kulttuuriin käyttämät euromäärät sekä kunnallisen kulttuuritoimen palvelurakennetta. Hankkeessa kerättiin kuntien taloudellisia avainlukuja taiteen ja kulttuurin menoista ja tuloista sekä selvitettiin tiedonkeruun laajemman ja säännöllisemmän toteuttamisen edellytyksiä. Hankkeessa saatiin tietoja 14 kaupungista, jotka olivat Espoo, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat