Taiteilijana Suomessa -tutkimus

Lähestymistapojen ja metodologioiden pohdintaa

Vuonna 2020 käynnistyneen Taiteilijana Suomessa -tutkimushankkeen päämääränä on tuottaa päivitettyä tietoa maan taiteilijakunnasta kaikilla taiteenaloilla. Tutkimus tarkastelee taiteilijakuntaa ammattilaisnäkökulmasta ja taiteilijuutta erityisenä professiona.

Hanke pohjaa aiempiin taiteilijoihin kohdistuviin tutkimuksiin ja hyödyntää niiden luomaa tietopohjaa. Samalla sen osana laajennetaan aineistopohjaa ja näkökulmia ottaen huomioon tämän päivän olosuhteet sekä muutokset taiteen kentällä ja taiteilijapolitiikassa.

Tässä työpaperissa kuvataan tutkimushankkeen lähtökohdat sekä sen alkuvaiheessa tehdyt valinnat ja rajaukset perusteluineen.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat