Tulevaisuuden taiteentekijät

Taiteen ja kulttuurin barometri 2021

Vuoden 2021 Taiteen ja kulttuurin barometrin aiheena on tulevaisuuden taiteentekijät. Barometrikysely kohdistettiin ammattitaiteilijoille, ja siihen vastasi yli 1 000 taiteilijaa eri taiteenaloilta.

Taiteen ja kulttuurin barometri seuraa vuosittain vaihtuvalla teemalla taiteilijoiden toimintaedellytyksiä sekä tuo esiin taiteenaloilla toimivien näkemyksiä ajankohtaisiin kysymyksiin ja ilmiöihin. Vuodesta 2015 toteutettua barometriä tuottavat ja kehittävät yhteistyössä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Taiteen edistämiskeskus (Taike).

Yhteenveto tuloksista:

  • Säännöllinen ja turvattu toimeentulo on taiteilijoiden laajasti jakama tulevaisuuden toive
  • Tulevaisuudelta toivotaan taiteilijoiden osaamisen laajempaa tunnistamista
  • Taiteilijan työ ja hyvinvointi: korona-aika on vahvistanut kokemusta epävarmuudesta ja arvostuksen puutteesta
  • Teknologia uudistaa toimintaa – kehityksen luomien ilmiöiden vääjäämättömyys huolettaa monia

 

Oikaisu: Raportin taulukon 1 (s. 17) kuvataidetta koskevat luvut on korjattu. Myös sivun 15 tekstin sisältö on päivitetty vastaamaan taulukon 1 lukuja.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat