Ulkomaalaistaustaiset taiteilijat Suomessa

Moninaisuusraportti 2023

Raportissa tarkastellaan ulkomaalaistaustaisia taiteilijoita ja heidän tilannettaan Suomessa. Lisäksi siinä rakennetaan aihepiirin seurantaan soveltuvaa kehikkoa. Raportti pohjautuu olemassa oleviin, säännöllisesti tuotettaviin tietolähteisiin ja aineistonkeruisiin. Siinä arvioidaan kulttuuripolitiikan tietopohjaa moninaisuuden tunnistamisen näkökulmasta ja tehdään ehdotuksia sen kehittämiseksi.

Raportti on laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toimeksiannosta. Sen taustalla on ministeriön asettaman Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmän (2021) raportissa mainittu ehdotus moninaisuutta ja yhdenmukaisuutta luotaavasta barometrista.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat