Valtionosuusorkestereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010

Valtionosuutta saavia teattereita, museoita ja orkestereita koskevat työpaperit ovat osa hanketta, jossa arvioidaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta taide- ja kulttuurilaitosten vuosien 2008–2010 valtionosuusuudistuksen vaikutuksia laitosten talouteen ja toimintaan.

Työpaperit on rakennettu Teatterin tiedotuskeskuksen kerääminen teatteritilastojen, Museoliiton keräämien museotilastojen sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n keräämien orkesteritilastojen pohjalta.

Työpaperit hahmottelevat yleistä, tilastotietoihin perustuvaa kuvaa tulojen ja menojen rakenteesta ja niiden reaalisummien kehityksestä, omien tulojen lähteistä sekä muutamista toimintaa koskevista tunnusluvuista kuten henkilötyövuosien kehityksestä, konserttien, näyttelyiden tai esitysten määristä ja kävijämääristä.

Orkestereita koskevaa työpaperia on maaliskuussa 2014 muokattu sivun 11 osalta.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat