Yhdenvertainen kulttuuri!

Selvitys vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen myönnettävistä valtionavustuksista

LINKKI: Saavutettava html-versio julkaisusta on ladattavissa tästä.

Taiteen ja kulttuurin yhdenvertaisuus ja saavutettavuus eivät näy riittävästi kulttuuripolitiikan rahoituksessa

Saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen tulisi huomioida nykyistä paremmin kulttuuripolitiikan rahoituksessa ja toimeenpanossa käy ilmi Cuporen julkaisemasta selvityksestä Yhdenvertainen kulttuuri!.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta on Suomessa korostettu erilaisissa valtiollisissa strategioissa jo yli kymmenen vuoden ajan. Esimerkiksi julkisten palvelujen yhdenvertaiseen saavutettavuuteen kiinnitetään jo paremmin huomiota, mutta parannettavaa löytyy edelleen monelta osa-alueelta. Huomiota tulisi kiinnittää enemmän muun muassa taide- ja kulttuuripalvelujen esteettömyyteen, asenteisiin ja viestinnän saavutettavuuteen. Hyvällä saavutettavuudella tarkoitetaan erilaisten ryhmien yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia.

Taide- ja kulttuurialan toimijat hakevat valtion avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä saavutettavuuden edistämiseen hyvin vaihtelevasti, ja toteutettu toiminta suunnataan pääsääntöisesti vammaisvähemmistöille. Avustukset jakautuvat myös alueellisesti epätasaisesti. Tarvittaisiin nykyisen avustusmuodon uudelleen organisoimista, selkeämpiä tavoitteita ja saavutettavuuden huomioimista osana myös muita avustusmuotoja, jotta taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta pystyttäisiin edistämään yhdenvertaisemmin eri väestöryhmien osalta eri puolilla Suomea. Myös taiteen ja kulttuurin tilastoja tulisi kehittää siten, että ne paremmin toisivat näkyväksi ongelmia ja edistysaskelia yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Julkinen tuki on ollut edellytys vammaisyhteisöjen kulttuuritoiminnan säilymiselle ja kehittämiselle sekä vammaisille henkilöille saavutettavien taide- ja kulttuuripalvelujen lisääntymiselle. Tuen määrä vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja saavutettavuuden edistämiseen on kuitenkin riittämätön.

Tutkijat suosittavat, että saavutettavuuden edistäminen ja panostus asenneympäristön parantamiseen liitettäisiin laajemmin taiteen ja kulttuurin julkiseen rahoitukseen. Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus tulisi huomioida myös museoiden, teattereiden ja orkesterien rahoituksen valtionosuusuudistusta tehtäessä.

Tiedot ja suositukset ovat Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tekemästä selvityksestä, jossa tarkasteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen myönnettäviä valtionavustuksia vuosien 2005–2015 väliltä. Selvitys keskittyi valtionavustusten merkityksen ja vaikuttavuuden arviointiin.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat