Julkaisu Sari Karttunen

Yhdysvaltojen kansallinen taideindeksi – arvio poliittisen ja analyyttisen hyödyn näkökulmista

Artikkelissa tarkastellaan Americans for the Arts -järjestön vuonna 2010 lanseeraamaa Yhdysvaltojen kansallista taideindeksiä (National Arts Index), joka päivitettiin hieman muokattuna vuonna 2011.

Artikkelissa suositellaan, että kotimaisessa indikaattorityössä karsittaisiin tarkasteltavia aihepiirejä kovalla kädellä kulttuuripoliittisen relevanssin perusteella.  Kehitystyössä on kuultava kenttää, jonka toimintaa indikaattorien avulla pyritään arvioimaan ja ohjaamaan. Läpinäkyvyys indikaattorien kehittämisessä edistää kulttuuripoliittisen keskustelun mahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Yhdysvaltojen taideindeksin vahvuuksia ovat yksittäiset osaindikaattorit, joiden esitystapa on informatiivinen. Kaikki osaindikaattorit eivät kuitenkaan ole taidealan kokonaiskehitystä tarkasteltaessa tietosisällöltään olennaisia, ja niiden lukumäärää olisikin syytä supistaa nykyisestä 81:stä. Pitkälti indikaattorijoukon hajanaisuudesta johtuen niiden summana muodostuvan kokonaisindeksin merkityssisältö osoittautuu vaikeaksi hahmottaa. Yhtenä lukuna ilmaistava tieto on epäilemättä poliittisesti käyttökelpoinen, mutta taidealan sisäisessä kehittämistyössä sen hyöty on kiistanalainen

Artikkelin lopussa pohditaan suomalaisen taide- tai kulttuuri-indeksin tarpeellisuutta. Ajatus koko kulttuurialan kattavasta ja sitä koskevan tiedon yhteen lukuun tiivistävästä indeksistä esitettiin vuonna 2009 opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa kulttuuripolitiikan indikaattorien kehittämishankkeessa. Indeksien kehittäminen on kansainvälinen trendi, esimerkiksi Isossa-Britanniassa julkistettiin joulukuussa 2011 Yhdysvaltojen taideindeksin mallin pohjalta laadittu UK Arts Index.

Hankkeen tutkijat