Yritystuet kulttuurirahoituksen osatekijänä

Business Finlandin rahoitus luoville aloille vuosina 2017–2022.

Työpaperi käsittelee Business Finlandin luoville aloille vuosina 2017–2022 myöntämiä yritystukia. Työpaperi on laadittu osana Cuporen tutkimushanketta "Valtion rahoitus kulttuurille Suomessa". Siinä luovat alat tunnistetaan laajemman hankkeen mukaisesti Eurostatin ESSnet-loppuraportin (ESSnet Culture 2012) luokittelua hyödyntäen.

Business Finlandin yritystukien kokonaismäärä luoville aloille on ollut suhteellisen pieni osa sen kokonaisrahoituksesta, 4-5 prosenttia. Silti vuosittainen mittakaava (lähes 30 miljoonaa euroa vuonna 2022) on euromääräisesti merkittävä verrattaessa sitä vaikkapa valtion kulttuurirahoituksen keskeisiin toimijoihin, Taiteen edistämiskeskukseen (Taike) tai Suomen elokuvasäätiöön (SES). Business Finlandin rahoitus perustuu kuitenkin erilaisille kriteereille kuin OKM:n alaisen Taiken tai SES:n kriteerit.

Keskeisimpiä Business Finlandin rahoittamia aloja ovat audiovisuaalinen kulttuuri ja multimedia, peliala sekä mainosala. Merkittävä osa maamme pelialan yrityskentästä on saanut tukea Business Finlandilta. Vuoden 2022 loppuun mennessä Business Finland on suunnannut 65 prosenttia jakamastaan luovien alojen rahoituksesta audiovisuaaliselle kulttuurille (sis. pelialan). Tätä selittää vuonna 2017 perustettu audiovisuaalinen tuotantokannustin.

Tutkimukset

Hankkeen tutkijat