Anna Kanerva

Specialforskare

Information

Jag arbetar som specialforskare vid Cupore. Jag har varit involverad i Cupores verksamhet nästan från dess början, både i forsknings- och administrations- och utvecklingsuppgifter. Jag arbetar brett inom olika områden av kulturpolitiken. Mina styrkor ligger särskilt inom internationell jämförande kulturpolitik, mellanstatliga organisationer och deras verksamhet (särskilt EU, Europarådet, Unesco), konst- och kulturutbildning, mediefostran, kulturarvspolitik samt frågor som rör kunskapsunderlag och vetenskapskommunikation inom kulturpolitiken. Jag har också aktivt arbetat med utvecklingen, administrationen och kommunikationsverksamheten för vårt forskningscenter. Jag fungerade som biträdande direktör för Cupore under åren 2019-2023. För närvarande fungerar jag som Finlands expert och styrelsemedlem i Compendium of Cultural Policies and Trends-nätverket och som medlem i Finlands Unesco-kommission (för mandatperioden 2023-2026). Åren 2017-2020 var jag redaktionssekreterare för Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift.

Jag har en filosofie magisterexamen (etnologi) och en magisterexamen i samhällsvetenskaper (sociologi, magisterprogram i kulturpolitik) från Jyväskylä universitet. Dessutom har jag studerat företagsledning vid Handelshögskolan i Helsingfors (nuvarande Aalto-universitetet). Innan jag började på Cupore arbetade jag som planerare vid Jyväskylä universitets magisterprogram i kulturpolitik, som forskare vid en privat konsultbyrå inom kultursektorn samt inom biblioteks- och informationsverksamheten för Europarådets enhet för kulturpolitik.