Severi Nokela

Projektforskare, FM

Information

Jag har arbetat på Cupore sedan 2023. Min arbetsuppgifter omfattar analysering och visualisering av data och utveckling av vetenskapskommunikation.