Tiina Kautio

Project Manager

Forskarens information

Forskarprofil och omfattande listor över forskning och publikationer finns på engelska och finska: 

https://www.cupore.fi/en/contact/researchers/researcher/tiina-kautio-150730-03012017

https://www.cupore.fi/fi/tutkija/tiina-kautio