EspooCult-faktablad 2: Kultur och tvärsektoriellt samarbete

EspooCult-faktablad 2

EspooCult -faktablad utreder hur tvärsektoriellt samarbete förverkligas I Esbo stad.

I undersökningen EspooCult intervjuades personal och tjänstemän inom olika verksamhetsområden vid Esbo stad samt undersöktes strategiska och administrativa dokument.

Tväsektoriella utvecklingsprogram är ett centralt verktyg för samarbetet inom staden. Undersökningen visar att i arbetet för de anställda inom staden är programmen avlägsna från vardagen och målen. Det finns varken tid eller resurser för tvärsektoriellt samarbete vid sidan av basverksamheten. Utifrån intervjuerna i undersökningen kan en enskild person förhindra eller främja byggandet av samarbete och förtroende. Dessutom har de anställda ofta en mycket etablerad uppfattning om innehållen i och begränsningarna för det egna arbetet. Detta försvårar anammandet av nya verksamhetsmodeller.

Undersökningen visar att främjandet av det tvärsektoriellt samarbetet kräver bland annat nya nätverksliknande strukturer och verksamhetssätt, olika finansieringsinstrument, kompetens inom strategisk utveckling, att lokaler öppnas för gemensam användning, dialog och att olika intressegrupper och invånarna involveras i processerna.

EspooCult-faktablad 2: Kultur och tvärsektoriellt samarbete
Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Senior Researcher

+358 50 326 8014 Forskarprofil »

Vappu Renko
Vappu Renko Researcher

+358 50 566 0360 Forskarprofil »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Senior Researcher

+358 50 387 2728 Forskarprofil »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Senior Researcher, D.Soc.Sc.

Forskarprofil »