Likabehandling och tillgänglighet inom kulturpolitiken i Finland.

Cupore-faktablad

Tillgänglighet innebär att man beaktar människors olika behov och främjar likabehandling. Likabehandling innebär att alla människor är jämlika oberoende av sina egenskaper. Tillgänglighet inom konst och kultur innebär att alla har lika rättigheter och möjligheter att utvecklas, använda konst- och kulturtjänster samt delta i konst- och kulturlivet, även genom ett eget skapande och som professionell. Diskrimineringslagen förpliktigar till åtgärder som främjar tillgänglighet.

Likabehandling och tillgänglighet inom kulturpolitiken i Finland.
Emmi Lahtinen
Emmi Lahtinen Researcher

+358 50 556 0414 Forskarprofil »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Senior Researcher

+358 50 387 2728 Forskarprofil »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Senior Researcher, D.Soc.Sc.

Forskarprofil »