Forskning

Kulturpolitiska forskningscentret Cupore är ett sakkunnigorgan inom kulturpolitisk forskning. Cupore har till uppgift att producera och förmedla forskningsdata, utredningar och utvärderingar som gäller kulturpolitiken för beslutsfattandets och civilsamhällets bruk. Cupore förbinder sig i sin forskningsverksamhet till de etiska principerna för humanvetenskaper och till en god hantering av forskningsdata.

På den här sidan hittar du information och material på svenska om aktuella och slutförda forskningsprojekt vid Cupore. Största delen av vår forskning och våra publikationer finns bara på finska. För att få en helhetsbild av vår verksamhet, ta en titt på våra finskspråkiga forskningssidor.

Aktuella forskningsprojekt