Riktlinjer från Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) för utvärdering av upphovsrättsregleringens ekonomiska, sociala och kulturella effekter (ESCIA)

Pilotprojekt i Finland

Riktlinjerna för utvärdering av ekonomiska, sociala och kulturella effekter (ESCIA) utvecklad av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO), siktade på att utvärdera effekterna av beslut som hänger ihop med regelverk och politik gällande upphovsrätt. Det ges en översikt av ESCIA-metodiken i publikationen Draft Guidelines on Assessing the Economic, Social and Cultural Impact of Copyright on the Creative Economy, som finns att få på engelska på WIPO-webbsidorna