Stiftelsen Pro Artibus och dess roll på det finländska samtidskonstfältet

Stiftelsen Pro Artibus är en sakkunnigorganisation för samtidskonst som grundades att förvalta och förkovra Svenska kulturfondens konstsamling år 1989.

Pro Artibus är en mångsidig, stiftelsebaserad organisation på det finländska samtidskonstfältet. I forskningsprojektet granskas Pro Artibus som en del av detta fält. Målet är att analytisk se över stiftelsens nuvarande verksamhet i relation till verksamhetens mål.

Forskningsprojekt genomförs år 2021. I forskningsteamet ingår specialforskare Maria Hirvi-Ijäs (ansv.) och forskare Vappu Renko.

 

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Specialforskare

+358 50 463 5575 Forskarprofil »

Vappu Renko
Vappu Renko Forskare

+358 50 566 0360 Forskarprofil »