Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

Fondfinansieringens betydelse och verkan för finländska kultur- och bildningsorganisationers verksamhet

  • Projektets varaktighet: 2020 — 2021
  • Publikationer : 1

På uppdrag av fem svenskspråkiga fonder genomför Cupore ett tvåspråkigt forskningsprojekt om fondfinansieringens betydelse för kultur- och bildningsorganisationers verksamhet. Uppdragsgivare är Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen för Brita Maria Renlunds minne samt Stiftelsen Tre Smeder. Medbjudna finskspråkiga fonder är Suomen Kulttuurirahasto, Konestiftelsen, Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Jenny ja Antti Wihurin rahasto samt Alfred Kordelinin säätiö.

Forskningens mål är att samla kunskap om fondfinansieringens betydelse inom den tredje sektorns kultur- och bildningsorganisationer. Projektet kan ses som en del av fondernas vilja och behov att få mer kunskap om finansieringens verkan i relation till deras syften, stadgar och profiler. Projektet är tvåspråkigt och syftar till att ge en breddad bild av fondernas roll inom kultur- och bildningssektorn. Forskningskontexten för projektet berör organisationsfältet samt vidare utvecklingen av den tredje sektorn och civilsamhället.

Projektets slutrapport publiceras i april 2021. I projektet arbetar specialforskare Maria Hirvi-Ijäs, forskarna Vappu Renko och Emmi Lahtinen.

Projektets forskare

Även de här projekten kan vara av intresse