Forskning

Centret för kulturpolitisk forskning Cupore innehar expertis inom kulturpolitisk forskning. Vårt uppdrag är att producera mångsidig kunskap om konst- och kulturpolitik samt fungera som informationsförmedlare och initiera diskussion inom området. Cupore förbinder sig i sin forskningsverksamhet till etiska principer inom humaniora och samhällsvetenskaperna, samt till god forskningshandläggning ocg praxis.

På den här sidan hittar du information och material på svenska om aktuella och slutförda forskningsprojekt vid Cupore. Största delen av vår forskning och våra publikationer finns bara på finska. För att få en helhetsbild av vår verksamhet, ta en titt på våra finskspråkiga forskningssidor.

Aktuella projekt

Kreativa branscher och kulturproduktion


Det här temat innehåller bland annat projekt som kartlägger konstens och kulturens verksamhetsmiljö, kulturekologi, kompetens och färdigheter, upphovsrätt samt kartläggning och analys av kreativa branscher.

Finansiering och förvaltning


Projekten inom det här temat undersöker bland annat finansiering och förvaltning av konst och kultur, kulturförvaltningens strukturer, politisk styrning, finansieringens och förvaltningens effekter, samt utvärdering av ändringar inom finansiering och förvaltning.

Kulturella rättigheter och delaktighet


Till det här temat hör bland annat jämställdhet, kulturella rättigheter och delaktighet i kulturverksamhet, jämställdhet i relation till konst och kulturfinansiering av olika grupper samt utvärdering av politikens och olika åtgärders inverkan på jämställdhet.

Utvärdering och utveckling


Att utveckla utvärderingen av kulturpolitik i teori och praktik är en av de centrala intresseområdena för forskningsverksamheten vid Cupore. Till projekten hör bland annat utvärdering av effekterna av olika kulturpolitiska åtgärder och utvärderingen av förändringar inom politik och kulturpolitik.