ArtsEqual

Konsten som offentlig service: Strategiska steg mot jämställdhet

ArtsEqual är ett kollektivt, tvärvetenskapligt forskningsprojekt som undersöker implementationen av jämställdhet i befintliga konsttjänster, konstfonstran och hobbyer, samt hur jämställdhet och inkludering kunde främjas genom konst och även i konstfältet i sig.

Sari Karttunen
Sari Karttunen Erikoistutkija

+358 50 327 1414 Forskarprofil »