Analys och utvärdering av konst- och kulturinverkan

Konsekvensanalysen har fått en central roll i samhälle och politik, medräknat kulturpolitiken. Flera andra projekt med konsekvensanalys har också genomförts vid Cupore längsmed åren.

Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTM (toimivapaalla elokuun 2022 alkuun asti)

Forskarprofil »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Senior Researcher

+358 50 387 2728 Forskarprofil »

Maria Hirvi-Ijäs
Maria Hirvi-Ijäs Specialforskare

+358 50 463 5575 Forskarprofil »