Finansiering och förvaltning av kultur i Finland

Under 2003-2004 finansierade Stiftelsen det ett år långa projektet "Finansiering och förvaltning av kultur i Finland". Projektets målsättning var att genomföra en evaluerande analys av den befintliga organisationen av kulturfinansiering i Finland, evaluera om den var tillräcklig, och med olika scenarie-tekniker presentera alternativ för utvecklingen av den under den åttaåriga perioden 2004-2012.