Forsknings- och utvärderingsprojektet Oulu2026

Uleåborg är, tillsammans med 32 andra kommuner, Europas kulturhuvudstad 2026. Oulu2026 är ett långvarigt kulturbaserat stadsutvecklingsprojekt med målsättningen att åstadkomma en kulturell klimatförändring. Projektets syfte är att genom samarbete och nya kulturinvesteringar öka kulturutbudet i Norra Finland, förbättra välbefinnandet bland regionens medborgare, skapa sysselsättning och utveckla den nordliga regionen.

Cupores forskningsgrupp följer och utvärderar kulturhuvudstadsåret, effekterna av åtgärderna som hänger ihop med kulturhuvudstadsåret samt de långvariga effekterna i Uleåborg och samarbetskommunerna.

Forskningsprojektets målsättning är

  1. att skapa forskningsdata om verksamheten under kulturhuvudstadsåret, verksamhetens effekter och genomslagskraft samt kulturens roller och betydelse för det långsiktiga strategiska utvecklingsarbetet
  2. att genomföra en utvärdering av verksamheten kring kulturhuvudstadsåret Oulu2026 i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut Nr 445/2014/EU, artikel 16.1

Forskningsprojektet som genomförs åren 2022–2027 är en fortsättning på det år 2018 påbörjade forskningsarbetet som stödde kulturhuvudstadsprojektet i ansökningsstadiet.

Mervi Luonila
Mervi Luonila

Forskarprofil »

Vappu Renko
Vappu Renko Forskare

+358 50 566 0360 Forskarprofil »

 Marjo Mäenpää
Marjo Mäenpää Direktör, FD

+358 50 586 0414 Forskarprofil »

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka

Forskarprofil »

Minna Ruusuvirta
Minna Ruusuvirta Specialforskare

+358 50 326 8014 Forskarprofil »

Aino Leppänen
Aino Leppänen Forskare, FM

Forskarprofil »

Sauli Okker Forskningsassistent

Forskarprofil »