Forskningsprojekt

På den här sidan kommer du att hitta koncis information och material på svenska om aktuella och slutförda forskningsprojekt vid Cupore. Största delen av vår forskning och våra publikationer finns bara på finska. För att få en helhetsbild av vårt projektutbud, ta en titt på våra finskspråkiga forskningssidor.