Immateriellt kulturarv

Unescokonventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet antogs vid Unescos generalkonferens 2003. 161 länder är med och i Finland ratificerades konventionen i maj 2013.

Anna Kanerva
Anna Kanerva Senior Researcher, MA, MSSc

+358 50 302 1414 Forskarprofil »

Ritva Mitchell
Ritva Mitchell Research Director

Forskarprofil »