Jämställdhet inom filmproduktion

I projektet utreds hur jämställdhet mellan könen förverkligas inom filmproduktionen i Finland.

 

Tarja Savolainen
Tarja Savolainen Erikoistutkija, VTT

Forskarprofil »