Kulturella och kreativa bieffekter

KUULTO och Tammerfors tillsammans

Under 2016 deltog Cupore (tillsammans med Jyväskylä universitet / professor emerita Anita Kangas) i en fallstudie i det internationella forskningsprojektet "Testing innovative methods to evaluate cultural and creative spillovers in Europe".

Sakarias Sokka
Sakarias Sokka Senior Researcher

+358 50 387 2728 Forskarprofil »

Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTT

0503053414 Forskarprofil »

Sari Karttunen
Sari Karttunen Erikoistutkija

+358 50 327 1414 Forskarprofil »

Anita Kangas
Anita Kangas

Forskarprofil »