Metodiska problem i analysering av kulturell inverkan

Under 2003-2006 finansierade Cupore ett projekt som skulle utveckla en stark och kulturellt viktig metodisk bas för sin evaluering. Projektet producerade också två publikationer.

Simo Häyrynen

Forskarprofil »