Tilläggsvärdet Europeiska unionens strukturfonder och den Europeiska jordbruksfonden har för finländsk kulturpolitik

Undersökningen genomfördes för att få mera information om implementering av projekt från perspektiven kultur och kulturprojektens effektivitet. Flera kulturprojekt analyserades också från synvinklarna innovativitet, effektivitet och kulturpolitisk insats.

Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTT

0503053414 Forskarprofil »

Ritva Mitchell

Forskarprofil »