Utvecklingsarbetet med allmänna bibliotek. Effektiviteten av stödda utvecklingsprojekt i allmänna bibliotek.

Undervisnings- och kulturministeriet beställde 2015 en utredning av Cupore om statsunderstöd till utvecklingsprojekt vid bibliotek. Utredningen koncentrerade sig på två saker: utvecklingsprojekten vid allmänna bibliotek i Finland som finansierades av statsunderstöd och hur de relaterade till Undervisnings - och kulturministeriets bibliotikspolitik.

Olli Jakonen
Olli Jakonen Tutkija, YTT

0503053414 Forskarprofil »