Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 23.2.2024

Upphovsrättsfrågor inom den audiovisuella branschen

  • Projektets varaktighet: 2022
  • Publikationer : 1

Projektet behandlar upphovsrättsfrågor som lyfts fram inom den audiovisuella branschen samt upphovsrättssystemets betydelse som möjliggörare av skapande arbete och affärsverksamhet. Målet är att undersöka synpunkter som förekommer inom branschen på upphovsrättssystemet och kartlägga systemets utvecklingsbehov.

Den komplexa upphovsrättslagstiftningen, olika avtalspraxis, branschens internationalitet samt omfattningen av de audiovisuella produktionerna är utmaningar för hur licensmarknaden för audiovisuella verk fungerar. Problemen med användningstillstånd försvårar skapandet, produktionen och användningen av audiovisuella verk.

I projektets första skede kartläggs de viktigaste utvecklingsbehoven inom branschen med hjälp av bakgrundsforskning och expertintervjuer. Därefter fokuserar vi på att granska utvalda aktuella teman. Syftet är att analysera upphovsrättsliga problem ur olika intressentgruppers perspektiv samt lägga fram åtgärdsförslag för att utveckla upphovsrättssystemets funktion.

Projektet genomförs åren 2022–2023.

Forskningsprojektet är en del av Cupores kontinuerliga utvärdering av Finlands upphovsrättssystem med årligen växlande teman. Målet är att öka transparensen i upphovsrättssystemet samt att erbjuda information som stöd för beslutsfattandet.

 

Bild: Unitone Vector, iStock

Projektets forskare

Även de här projekten kan vara av intresse