Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 6.3.2024

Upphovsrättsfrågor inom vetenskaplig forskning

  • Projektets varaktighet: 2023 — 2024

Cupore bedriver ett forskningsprojekt om upphovsrättsfrågor relaterade till vetenskaplig forskning. Ämnena gäller särskilt användningen av upphovsrättsskyddat forskningsmaterial och tillgången till forskningspublikationer.

Projektet genomförs 2023–2024.

  • Öppen tillgång till forskningsdata och publikationer ökar forskningens användbarhet och effektivitet. Open access-publicering har ökat de senaste åren och forskningsfinansiärer efterfrågar det allt oftare. Samtidigt har de vetenskapliga förlagens publiceringsavgifter ökat.
  • Forskningsmaterialet kan innehålla upphovsrättsskyddade verk, såsom fotografier eller audiovisuella verk. Problem med att förvärva rättigheter att använda materialet kan hindra forskning.

I projektet bildas en ögonblicksbild av de upphovsrättsliga utmaningarna i att bedriva vetenskaplig forskning. Forskningen fokuserar särskilt på frågor relaterade till digitalt forskningsmaterial skyddat av upphovsrätt och aktuella teman relaterade till öppen publicering.

Forskningsprojektet är en del av Cupores kontinuerliga utvärdering av Finlands upphovsrättssystem med årligen växlande teman. Målet är att öka transparensen i upphovsrättssystemet samt att erbjuda information som stöd för beslutsfattandet.

Även de här projekten kan vara av intresse