Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 23.2.2024

Utvärdering av upphovsrättsystemet i Finland

  • Projektets varaktighet: 2018
  • Publikationer : 1

Cupore utvärderar upphovsrättsystemet i Finland på grundval av teman som varierar årligen.

Syftet med projekthelheten är att producera en bred och jämt uppdaterad kunskapsbas
om hur upphovsrättsystemet fungerar i Finland. Arbetet började i 2018 och baserar sig på
Metodologier för upphovsrättssystemets utvärdering som tidigare utförts på Cupore.

Mer information om projekthelheten på finska och engelska.

Projektets forskare

Även de här projekten kan vara av intresse