Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 23.2.2024

Utvärdering av upphovsrättsystemet i Finland

  • Projektets varaktighet: 2018
  • Publikationer : 1

Cupore utvärderar upphovsrättsystemet i Finland på grundval av teman som varierar årligen.

Syftet med projekthelheten är att producera en bred och jämt uppdaterad kunskapsbas
om hur upphovsrättsystemet fungerar i Finland. Arbetet började i 2018 och baserar sig på
Metodologier för upphovsrättssystemets utvärdering som tidigare utförts på Cupore.

Mer information om projekthelheten på finska och engelska.

Även de här projekten kan vara av intresse