Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 26.2.2024

UWC (United World Colleges)-verksamhetens genomslag

Cupore genomför en utvärdering av UWC-verksamhetens genomslag på uppdrag av Suomen kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden.

UWC (United World Colleges) är ett internationellt utbildningsnätverk. Finlands UWC-förening beviljar årligen ett tiotal stipendier till gymnasieelever för utbildning på något United World College. Suomen kulttuurirahasto har finansierat utbildningsstipendier sedan 1966. Även svenskspråkiga fonder deltar i finansieringen: Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet rf, Lisi Wahl stiftelse för studieunderstöd sr, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och Svenska folkskolans vänner rf.

I den utvärdering som Cupore genomför granskas vilka styrkor och svagheter som finns i dagens UWC -verksamhet, hur verksamheten når ungdomar med olika bakgrund samt vilket mervärde det ger stipendiaterna.

Projektets forskare

Även de här projekten kan vara av intresse