Forskningsrojekt Sidan senast uppdaterad 7.2.2024

VISMA – utredning om de visuella konsternas finansiering, strukturer och utvecklingsbehov

  • Projektets varaktighet: 2022 — 2023

Stödstrukturerna för konstnärlig produktion och distribution inom de visuella konsterna har i jämförelse med andra konstarter konstaterats vara svaga i Finland. Cupore genomför under år 2022 en utredning som syftar till en helhetsbild av de visuella konsternas verksamhetsområde och dess utveckling. Med visuella konster menas här bildkonst, fotografi, mediakonst, illustration och serieteckning.

I utredningen granskas de visuella konsterna ur ett systemiskt perspektiv. Branschernas aktörer och verksamheter ses fungera i samspelande och mångsidigt beroende nätverk som är vida, mångdimensionerade och föränderliga. Dessa nätverk kopplas samman med andra delar av samhället. På så sätt ses de visuella konsternas livskraft och aktiva system som delar av samhällets kulturella, sociala och ekonomiska utveckling.

Utredningen genomförs av specialforskarna Maria Hirvi-Ijäs, Sari Karttunen och Sakarias Sokka (ansv.) samt forskarna Vappu Renko och Emmi Lahtinen.

Även de här projekten kan vara av intresse