Kommuner och regioner

I projekten undersöks kulturverksamheten och kulturpolitiken i kommuner och regioner.