Produktion och evenemang

I projekten undersöks evenemangens resurser, organisationsstrukturer, verkningar och effektivitet på längre sikt.