Välkommen till den 8nde konferensen om nordisk kulturpolitisk forskning (NCCPR 2017)

Konferensen hålls i Helsingfors, Finland, den 23 - 25 augusti 2017.

På denna hemsida hittar du all nödvändig information om konferensen. 

 

Kontakta organisatörerna via email: nccpr2017(at)cupore.fi

 

 

Bild från: Finnish refugee crises in pictures - blogg

 

Den nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning NCCPR2017 fokuseras på frågor om migration, nationen och kulturpolitikens teorier och praktiker.

NCCPR är en unik mångdisciplinär mötesplats där forskare och kulturfältets aktörer kan diskutera kulturpolitiska frågor ur synvinklar som är relevanta för såväl akademisk forskning som kultursektorn.

Centrala frågeställningar för konferensen är de nya realiteter som de nordiska länderna möter och de nya utmaningar som den framtida nordiska kulturpolitiken ställs inför.

Konferensen organiseras av CUPORE i samarbete med institutionen för kulturpolitik vid Jyväskylä universitet och andra partners.

Det nordiska samarbetet sker mellan forskningsinstutioner från alla nordiska länder.  

 

Vårt mål är att skapa en platform för diskussioner för de olika roller som kulturpolitiken spelar i tider då trender som globalisering, tilltagande migration och förändringar i media och kommunikation påverkar samhället och politiken på nya sätt och skapar nya funktioner för konst och kulturarv.

Konsten, kulturarvet och kulturpolitiken är tätt sammanslingrade med migrationens realiteter.

Huvutalarna har valts utifrån dessa teman och de representeras sakkunskap inom fälten för multikulturalism och migration.

 

Dorte Skot-Hansen var fram till 2016 ledare för Centrum för Kulturpolitiska studier på nuvarande Köpenhamns universitet. Hon har en MA i kultursociolog och har forskat i kulturpolitik, kulturinstitutioner, kulturell diversitet och kulturplanering. Hon har varit medlem I den vetenskapliga kommittén för NCCPR, ordförande för forskningskommittén på Norges Kulturråd samt styrelsemedlem på Myndigheten för Kulturanalys Sverige. Därtill har hon arbete som konsult för statliga och kommunala organ samt inom arkitektur och stadsplanering.  

Karina Horsti är lektor och akademiforskare vid Jyväskylä universitet. Karina har sin bakgrund i sociologiskt och antropologiskt riktade mediestudier. De senaste 16 åren har hon utvecklat en mångdisciplinär profil inom transnationell migrationsforskning genom projekt kring kulturell diversitet, nationalistisk populism och medias representation av flyktingar och asylsökanden. Hennes pågående forskning undersöker den offentliga åminnelsen av tvångsmigration och de som omkommit vid Europas gränser. Hon har varit gästforskare vid New York University, London School of Economics and Political Science. Under 2017 gästar hon forskningscentret för offentlig kultur vid universitetet i Melbourne. 

Marco Martinello är född 1960, BA i sociologi vid universitetet i Liège; PhD i political science vid European University Institute i Florens. Han är forskningsdirektör för National Fund for Scientific Research (FNRS), Willy Brandt gästprofessor på Malmö Högskola samt lektor i politik på universitetet i Liège. Han är även direktör för Centre d’Etudes de l’Ethnicité et des Migrations (CEDEM), och medlem av verkställande kommittén för nätverket European Network of Excellence IMISCOE (International Migration and Social Cohesion in Europe). Han är medlem verkställande kommitten för Association Belge de Science Politique – Communauté Française de Belgique och medlem i redaktionskommittén för Ethnic and Racial Studies, Revue Européenne des Migrations Internationales, Global Networks samt viceordförande för den vetenskapliga kommittén n°31 Sociology of Migration (International Sociological Association).

 

Den 8nde nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning (NCCPR), Helsingfors 23. – 25.8.2017

Program

Ons 23.8.2017                                 Plats: Ateneum (Konstmuseet Ateneum, gatuadress: Brunnsgatan 2, www.ateneum.fi)


13.00 – 17.00       Registrering på Ateneum

14.15 ‒ 16.00       Publication strategies. Diskussion för doktorander och andra intresserade forskare som deltar i konferensen 
Introduktion och moderator: prof. Sigrid Röyseng.

16.00 – 17.00       Guidad visning av utställningen Historier inom finsk konst

17.00 – 17.15       Öppning av konferensen

17.15 – 18.00       Huvudtalare: Dorte Skot-Hansen; Nationalism, national identity and cultural policy

18.30                    Guidad visning av utställningen Alvar Aalto - konsten och den moderna formen

18.00 – 21.00       Cocktailmottagning

 

Tor 24.8.2017                                   Plats: TAIKE (Centret för konstfrämjande, gatuadress: Hagnäskajen 6, www.taike.fi)


9.30 ‒ 11.00         Parallella föredrag  

11.00 – 11.15       Kaffe

11.15 – 12.00       Huvudtalare: Karina Horsti; Curating the "refugee crisis"

12.00 ‒ 13.00       Lunch

13.00 ‒ 15.00       Parallella föredrag  

15.00 – 15.15       Kaffe

15.15 – 17.15       Parallella föredrag  

PAUS

ca. 19.00 ‒ 23        Middag samt kulturprogram på Sveaborg (i samarbete med Nordisk Kulturkontakt)

 

Fre 25.8.2017                                   Plats: TAIKE (Centret för konstfrämjande, gatuadress: Hagnäskajen 6, www.taike.fi)

9.00‒11.00           Temadiskussion: Understanding quality

11.00-11.15          Kaffe

11.15-12.00          Huvudtalare: Marco Martiniello; Immigration and cultural policies

12.00‒13.00         Lunch

13.00‒14.30         Parallella föredrag  

14.30-14.45          Kaffe

14.45-15.45          Paneldiskussion: Politics of transnational heritage 

16.00‒17.00         Konferensens avslutning och reflektion (Tobias Harding)
                             - Information om ICCPR2018 (Jenny Johannisson och Indrek Indrus)

 

 

Registreringen är nu stängd. 

Konferensavgiften är 50 euro för studeranden, 160 euro för early birds och 220 euro normal.

I avgiften ingår cocktailmottagningen på onsdagen, och luncher samt förfriskningar på kaffepauserna på torsdagen och fredagen.

 

Registreringsavgiften inkludera inte buffetmiddagen och kvällsprogrammet på Sveaborg på torsdagen.

Middagen kostar 35 euro.

Om du vill delta i middagen och kvällsprogrammet, markera rutan "I'll attend", när du fyller i registreringsblanketten.

OBS! Max 80 deltagare syms med.

 

Registreringen är bindande. Endast skriftliga avbokningar hanteras.

Vid behov kontakta oss via nccpr2017@cupore.fi 

Återbetalningspolicy: Avbokningar som mottagits före 1.8.2017 erläggs en hanteringsavgift på 50 euro.

Återbetalningar hanteras inom 30 dagar efter konferensen. Avbokningar som mottagits efter 1.8.2017 kan inte garanteras återbetalning, liksom inte heller no-shows eller delvist deltagande.

 

Staden Helsingfors

I dag är Helsingfors Finlands huvudstad och centrum i Helsingforsregionen, ett pendlingsområde med 1,44 miljoner invånare och 760 000 arbetsplatsen.

Staden är tvåspråkig, Finska och Svenska, som resten av Finland.

I staden hittar du ett brett utbud av aktiviteter som passar alla. De populäraste museerna är på gångavstånd från varandra i Helsingfors kärna med shopping, sevärdheter och havet!

 Visit Helsinki/Jussi Hellsten

Mer information om staden och aktiviteter hittar du här: Visit Helsinki

Information om hur du rör dig i Helsingfors och den lokala reseplaneraren 

 

Hotell i närheten av konferensens huvudplats

Hotel Cumulus - använd bokningskoden NCCPR17 för rabatterat pris på rummet, begränsat antal

Hilton Hotel Strand 

Scandic Paasi

Hotel Arthur

 

Ateneum Konstmuseum

Brunnsgatan 2

Ateneum är ett av Finlands mest kända konstmuseer och en del av Finlands Nationalgalleri. Många av konstverken på Ateneum är inristade i finländarnas kollektiva minne: verken i samlingarna spänner över en tidsperiod från 1800-talet till det modernistiska 1960-talet. Våra utställningar av finländsk och internationell konst öppnar upp perspektiv både historiskt och in i framtiden. Konstnärerna vars verk visats i temporära utställningar har varit bland annat Tove Jansson, Carl Larsson, Pablo Picasso och Helene Schjerfbeck.

Samlingsutställningen “Historier inom finsk konst” visar en genomskärning av Ateneums samlingar. Utställningen guidar besökarna genom den finländska konstens utveckling från 1809 till 1960. 

Utställningen "Alvar Aalto – Konsten och den moderna formen" visar hur Aaltos organiska design utvecklats i samspel med samtida bildkonstnärer. Presentationen av Finlands internationellt med kända arkitekt är en del av 100-årsjubileet av det självständiga Finland. 

 

Centret för konstfrämjande (Taike)

Hagnäskajen 6

Konferensens huvudplats I Hagnäs är Centret för kultur och utbildning, som fungerar som lokal för Centret för konstfrämjande (Taike), Finlands Akademi och Utbildningsstyrelsen.

Som samarbetspartner med NCCPR2017, håller Centret för konstfrämjande en temadiskussion Understanding quality i samarbete med Norska Kulturrådet. Denna tar plats på fredagen den 24 augusti klockan 9.00.

Centret för konstfrämjande (Taike) är ett expert- och serviceämbetsverk för konstfrämjande. Taike och i dess anknytning verkande konstkommissioner och nämnder delar ut stipendier åt professionella konstnärer och bidrag åt sammanslutningar inom konstfältet – 34 miljoner euro årligen. Taike resultatstyrs av undervisnings- och kulturministeriet och fortsätter verksamheten av Centralkommissionen för konst.

 


Sveaborg

Sveaborg är en fästning på en liten ögrupp utanför Helsingfors centrum. Sveaborg togs upp på Unescos lista över världsarvsobjekt 1991. Under den finska tiden har fästningen utvecklats till ett av de populäraste resmålen i Finland. Därutöver är Sveaborg en av Helsingfors stadsdelar samt hem för cirka 800 invånare och en arbetsplats för cirka 400 personer. 

Fästningen byggdes i mitten av 1700-talet när Finland tillhörde Svenska riket. Genom tiderna har Sveaborg varit en betydande del i krigsföringen, dess geografiska läge var ypperligt för att försvara den finska kusten samt förstärka försvaret av Finland. Den ryska armen besatt ön 1808 under finska kriget, och en ny era för Sveaborg började. Då Finland blev ett autonomt storfurstendöme under Ryssland, förblev Sveaborg administrativt ett ryskt militärobjekt. Genom hela ryska tiden hade fästningen betydande roll för den ryska armen, främst för att skydda den ryska huvudstaden ST. Petersburg. I och med den ryska revolutionen och Finlands självständighet övergick Sveaborg till Finland år 1918, och det finska namnet ändrades från Viapori till Suomenlinna (’Finlands borg’).

 

Under inbördeskriget fungerade befästningen som fångläger, men de sista fångarna lämnade ön 1919. Först i mitten av 1960-talet lämnade försvarsmakten fästningen, och 1972 fick Sveaborg en civilförvaltning. Endast Sjökrigsskolan på Sveaborg förblev kvar på ön, och är än idag verksam.

 


 

 


 

 Den 8nde NCCPR organiseras av Kulturpolitiska forskningscentret CUPORE, och Institutionen för Kulturpolitik vid Jyväskylä universitet (JyU),  i samarbete med  Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, Sällskapet för kulturpolitisk forskning i Finland, Centret för konstfrämjande, Nationalgalleriet (Ateneum), Finlands undervisnings- och kulturministerium samt Nordisk kulturkontakt.

Den nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning har roterat som en biennal mellan de fyra större länderna i Norden sedan 2003, då den första av dessa konferenser arrangerades i Århus, Danmark. Dess vetenskapliga kvalitet garanteras av en vetenskaplig kommitté som består av kulturpolitikforskare från alla de nordiska länderna. I linje med fokus att upprätthålla kommunikation mellan kulturpolitiska forskare i de nordiska länderna, är arbetsspråken under konferensen engelska, danska, norska och svenska.

 

Den vetenskapliga kommittén för NCCPR:

Trine Bille, Danmark

Louise Ejgod Hansen, Danmark

Tobias Harding, Finland (ordf.)

Magdalena Hillström, Sverige

Linnéa Lindsköld, Sverige

Marjo Mäenpää, Finland

Sakarias Sokka, Finland (redaktör för Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift)

Njörður Sigurjónsson, Island

Heidi Stavrum, Norge

Geir Vestheim, Norge

 


Den lokala organisationskommittén för NCCPR 2017:

Marjo Mäenpää, Cupore

Miikka Pyykkönen, Jyväskylä universitet

Maria Hirvi-Ijäs, Cupore, maria.hirvi-ijas(at)cupore.fi

Sakarias Sokka, Cupore, sakarias.sokka(at)cupore.fi

Ellen Ijäs, Cupore, ellen.ijas(at)cupore.fi +358 50 452 0414

 

Samarbetspartners:

 

         


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

Instruktioner till föredragshållare

Följande guide gäller slutgiltiga föredrag till den 8nde nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning. Vänligen följ instruktionerna för bästa resultat.

När ditt föredrag har godkänts förväntas du att förbereda och lämna in ett färdigt föredrag och en sammanfattning.

Det färdiga föredraget skall inkludera ett abstract, en biografi och källhänvisningar. Det kan även innehålla tabeller och diagram. Föredraget skall lämnas in i PDF-format. Du skall också bifoga sammanfattningen (abstract) separat. Det kommer att vara en del av en elektronisk abstract-samling. Det skall lämnas in i word-format.

Alla föredrag och sammanfattningar skall skrivas på engelska, svenska, danska eller norska.

Sista dagen för inlämningen av föredragen är den 30 juni 2017. Efter det datumet kan vi inte garantera att ditt föredrag tas med på konferensen.

Vänligen lämna in ditt slutgiltiga föredrag och sammanfattningen via konferensens hanteringsservice när vi öppnat länken. Du får ett separat meddelande om det.

För att kunna ladda in det på nätet behöver du din konferens ID och ett lösenord. Vi kan inte godkänna föredrag som skickas per e-post.

 

Instruktion för föredragen

Maxlängd - Sammanfattningen skall inte innehålla mer än 150 ord. Alla föredrag har en begränsning på 8000 ord (redigerade enligt denna guide), inklusive sammanfattning (150 ord), diagram, tabeller, biografi och källhänvisningar.

Teckensnitt - All text, inklusive rubriker, namn och citat skall vara i Times New Roman 11 pt. Fotnoter och slutnoter skall vara i Times New Roman, 10 pt.

 

Föredragets struktur

 Föredragets generella struktur skall vara följande:

- Föredragets rubrik

- Författare

- Författar/ens/nas institutionella tillhörighet

- Kontaktuppgifter (inkl. E-post och hela postadressen)

- Författar/ens/nas biografi

- Sammanfattning på högst 150 ord

- Nyckelbegrepp (3-6)

- Föredragets omfattning i antal ord

- Föredragets kapitel eller huvudstycken, tabeller och diagram. Tabellerna och diagrammen skall inkorporeras i den text som refererar till dem.

- Sammandrag

- Källhänvisnignar

- Möjliga bilagor

 

Sido-layout

Papperet skall vara I A4-format. Vänster och högermarginal: 2,5 cm. Över- och undermarginal: 2,5 cm. Alla sidor skall vara numrerade.

 

Hur man skriver ett bra konferensföredrag

- Sätt in en sammanfattning (max 150 ord) efter rubrik och författarinformation.

- Lämna en tom rad efter sammanfattningen och skriv sedan en lista av upp till 6 nyckelord samt föredragets ordantal.

- Föredragets inledning skall tydligt skiljas från nyckelorden och ordantalet.

- All text börjar i vänstermarginalen.

- Texten skall ha enkelt radavstånd.

- Styckena skall skiljas år med en tom rad.

 

Stavning

Vänligen kontrollera att stavningen av namn, termer och förkortningar är följdriktiga, även de som används i tabeller, diagram och textförklaringar.

Tabeller och diagram

Sätt in tabeller och diagram in I texten efter det stycke där de först omnämns. Varje tabell och diagram skall ha en rubrik och numreras i följd med arabiska siffror.

Källhänvisningar

Författarna ombeds att följa Harvardsystemet vid källhänvisning. Sätt inte in referenser i fotnoter eller ändnoter.

Källförteckningen skall listas med enkelt radavstånd. Verk av enskilda författare skall listas kronologiskt. Vänligen använd följande format:

Böcker:

Colbert, F. 1995. Marketing Culture and the Arts. New York: Wiley.

Tidskrifter:

Roodhouse, S. 1998. “The Development of Museum Training in the United Kingdom.” International Journal of Arts Management, Vol. 1, no 1, 1998, p. 45–56.

Tre eller fler författare:

Zukerman, V., L. Berry and A. Paterson. 1998. “The Nature and Determinants of Customer Experience of Service.” Journal of the Academy of Marketing, Vol. 4, no 5, p. 1–12.

Artikel i antologi redigerad av en annan författare: 

Fiest, A. 1995. “Consumption in the Arts and Cultural Industries: Recent Trends in the UK”. In: M. Fitzgibbon and A. Kelly, eds. From Maestro to Manager – Critical Issues in Arts & Culture Management. Dublin: Oak Tree Press, p. 245–267.

 

 

För vidare information, vänligen kontakta konferensarrangörerna: nccpr2017@cupore.fi

Vi ser framemot att träffas i Helsingfors!

Välkommen!